duet ze skrzypcami

Tjaša Kastelic jest laureatką 1. nagrody VIII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego AMIGDALA 2018 na Sycylii, 2. nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Cogoleto oraz stypendystką Yehudi Menuhin Live Music Now Association (2013-2016) także słoweńskiej fundacji Žiga Zois (2013 i 2015).

duet z wiolonczelą

Maciej Kułakowski jest, między innymi, laureatem Konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli oraz laureatem I nagrody i nagrody specjalnej 10. Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W 2014 r. Na festiwalu wiolonczelowym w Kronbergu zdobył prestiżową nagrodę „Landgraf von Hessen Preis”; nagroda dla najlepiej rokującego wiolonczelisty i Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej XX i XXI wieku w Radziejowicach.

duet z sopranem

Hanna Sosnowska jest solistką Opery Wrocławskiej i, mimo młodego wieku, laureatką prestiżowych nagród, jak np. Wrocławskiej Nagrody Muzycznej 2018 roku.